Call us at +381 38 542 864  

Donations to Bank Account
SHHBK "Nena Tereze" Procredit Bank-Prishtinë Account Nr: 1110031497000159

Donations to Address
KHCS "Mother Teresa"
St. Mujë Krasniqi" pn
ULPIANA U1/1
10000 Prishtinë/a
Kosovo

Thank You.

Documents and Reports

File Name: Municipalities
File Format: PDF - Get Adobe Reader
Description: Municipalities

Download

File Name: Audit 2014
File Format: PDF - Get Adobe Reader
Description: Audit report for year 2014

Download

File Name: Report of year 2014
File Format: PDF - Get Adobe Reader
Description: Report for year 2014

Download

File Name: Audit 2013
File Format: PDF - Get Adobe Reader
Description: Audit report for year 2013

Download

File Name: Report for year 2013
File Format: PDF - Get Adobe Reader
Description: Report for year 2013

Download

File Name: Report for year 2010-2012
File Format: PDF - Get Adobe Reader
Description: Report for year 2010-2012

Download

File Name: Auditi 2010 (Albanian).pdf
File Format: PDF - Get Adobe Reader
Description: Audit report for year 2010. Pasqyrat financiare dhe raporti i Auditorit të pavarur.

Download

File Name: Auditi 2009 (Albanian).pdf
File Format: PDF - Get Adobe Reader
Description: Audit report for year 2009. Pasqyrat financiare dhe raporti i Auditorit të pavarur.

Download

File Name: Registration Certificate
File Format: PDF - Get Adobe Reader
Description: Registration Certificate

Download

File Name: Statute
File Format: PDF - Get Adobe Reader
Description: Statute

Download